Entegre Politikamız

Kalite politikamız; Eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, kurumumuzdan hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak ve ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standartlarına uygulanabilir tüm şartlar ile güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimiz sürekli geliştirmek ve etkinliğini artırmaktır.

  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak minimum iş kazası ile faaliyetlerimizi sürdürmek,
  • Çalışanların ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,
  • Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirmek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek,
  • Her yeni tedarikçiyi çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden bilgilendirmek,
  • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
  • Yönetim anlayışını, sürekli geliştirme felsefesini, yönetimleri ve sistemlerini tüm süreçlerde yönetim sistemine uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü artırmak,
  • Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek.