Redresör Nerelerde Kullanılır?

Redresör Nerelerde Kullanılır?