Redresör tipleri nelerdir?

Redresör tipleri nelerdir?